version 7.2.0

Utlandet avundsjuka på Sverige

images/1/images/1/Genre/numbers.pngSveriges stora täckningsprocent när det gäller 3G skapar viss avundsjuka och rubriker i utlandet. Nya siffror från Post- och telestyrelsen visar att 99.6 procent av landet har 3G-täckning.

Andra länder skriver också om den ganska snabba utrullningen av 4G och också det faktum att det finns nationella målsättningar om att se till att minst 90 procent av användarna ska kunna ha 100 MBs uppkoppling senast 2020.

Gigaom
Den här nyheten förmedlades till dig via Curlew CMS 5.0. En hemsides/Intranätlösning utvecklad av Winterkvist.com. Curlew CMS 5.0 är modulbyggd, har fullt språkstöd och är en flexibel, användarvänlig och mycket kostnadseffektiv lösning för stora och små företag. Kontakta oss för mer information - 070-675 18 37.
Publicerad: 2011-09-08 17:05:37


Kommentar

blog comments powered by Disqus